Przedszkole Montessori Bajtuś, Punkty Przedszkolne o profilu terapeutycznym oraz Punkty Opieki Dziennej czynne są przez cały rok.


Zasady dotyczące czesnego

Czesne płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku.

Wysokość czesnego:

 • 950 zł (niezależnie od ilości godzin dziecka w placówce)
 • 1150 zł (od dnia 1 września 2024)

Wyżywienie:

Posiłki w naszym przedszkolu są dostarczane przez firmę cateringową. Stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 15,00 zł. Stawka ta obejmuje śniadanie, obiad i podwieczorek.

W PRZYPADKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO MONTESSORI BAJTUŚ O PROFILU TERAPEUTYCZNYM W ŻORACH, DO KTÓREGO ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT POSIADAJĄCE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OPIEKA ORAZ TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPIA RUCHOWA, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ, ZAJĘCIA TERAPII BEHAWIORALNEJ ORAZ ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SĄ BEZPŁATNE!

Nasze przedszkole:

Nasze przedszkole pracuje zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montesssori. W metodzie tej wyróżniamy 5 obszarów edukacyjnych. Według nich podzielone są sale zajęć i  zgodnie z nimi pracujemy z dziećmi. Zajęcia z materiałem Montessori to zindywidualizowane kształcenie gdzie dzieci samodzielnie zdobywają doświadczenie i wiedzę poprzez wykorzystanie materiałów rozwojowych w myśl zasady” Pomóż mi samemu to zrobić.”

Zajęcia prowadzone w przedszkolu w ramach czesnego obejmują:

 • język angielski -prowadzone w ramach zajęć indywidualnych oraz zorganizowanych
 • zajęcia rytmiczno taneczne -zajęcia ruchowe przygotowujące dzieci do lepszego funkcjonowania emocjonalnego ,intelektualnego i fizycznego.
 • zajęcia plastyczne, sensoplastyczne -pobudzające dziecięce zmysły
 • katecheza- zgodnie z założeniem Marii Montessori katecheza zapewnia wychowanie dziecka w poczuciu bezpieczeństwa i opieki
 • zajęcia z Materiałem Montessori
 • ćwiczenia gimnastyczne

Dodatkowo płatne zajęcia w naszej ofercie to:

Istnieje również możliwość skorzystania z zajęć dodatkowo płatnych organizowanych przez firmy zewnętrzne:

 • Lego Bricks for Kids
 • Zajęcia teatralne -podczas tych zajęć dzieci pogłębiają swoje umiejętność aktorskie
 • Szachy

 MOZESZ NAM ZAUFAĆ I POWIERZYĆ NAM SWOJE DZIECKO

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim!

Wszystkie zorganizowane zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe:

 • grupa dzieci 2 i 3-letnich
 • grupa dzieci 4-letnich
 • grupa dzieci 5-6 letnich

Codziennie dzieci mają kontakt z językiem, podczas zajęć przygotowywanych przez naszego nauczyciela. Ten czas przeznaczony jest na gry, zabawy i śpiew w języku angielskim. Wykwalifikowany nauczyciel prowadzący te zajęcia, korzysta z różnorodnych środków dydaktycznych m.in.:

 • kart pracy
 • oryginalnych nagrań
 • literatury dziecięcej w języku angielskim
 • kart obrazkowych
 • przedmiotów codziennego użytku i wielu innych

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim!

W naszym przedszkolu zapewniamy również pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której dzieci są objęte opieką specjalistów logopedy i psychologa. Przedszkole organizuje również opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi ,wspiera ich rozwój poprzez realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych oraz zajęć rewalidacyjnych.

ZAJĘCIA PROWADZONE W CAŁOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Nasze lekcje to niezwykłe zajęciach, gdzie nauka jest zabawą. To uczenie się angielskiego po angielsku przez doświadczanie, przy użyciu bodźców aktywujących wszystkie zmysły i wpływających na ogólny rozwój dzieci. Na zajęciach wykorzystywane są elementy:

 • rytmiki
 • plastyki
 • dramy

Założeniem metody jest kreatywny rozwój dzieci i teza, że wczesna przygoda z angielskim gwarantuje przyszłe sukcesy szkolne i życiowe. Zajęcia PROWADZONE SĄ WYŁĄCZNIE PO ANGIELSKU, przez co jest on przyswajany jako całość, a nie poprzez przekład z języka rodzimego.

Z nami dzieci w sposób naturalny poznają język angielski. Wspólne zabawy, śpiewy, czytanie bajek i rozmowy, np. przy przygotowywaniu się do posiłku, pozwalają na „szlifowanie” języka w sposób prosty, przyjemny i całkowicie naturalny.

Plan dnia naszego przedszkola – tutaj.