DLACZEGO MY?

 

  • Pracujemy metodą Marii Montessori. Ma na celu wspieranie twórczej, spontanicznej aktywności dzieci, która jest kluczem do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka. Dziecko uczy się pracy nad sobą i posłuszeństwa poprzez samokontrolę, nie zaś poddawanie się zewnętrznemu przymusowi. Dziecko jest Sprawcą, jest samodzielnym Odkrywcą, którego w pierwszej kolejności szanuje się jako małego człowieka. Przedszkole Montessori to jedna wielka rodzina, której członkami są nie tylko dzieci i opiekunowie, ale także rodzice, rodzeństwo i dziadkowie naszych podopiecznych.
  • Kadra. Dobrze dobrana liczna kadra z niezbędnymi kwalifikacjami, która stale się szkoli i rozwija. Osoby z pasją do pracy z dziećmi. W każdej z grup są to zwykle 3 osoby. Dodatkowo w ciągu dnia dołączają do nich nauczyciele języka angielskiego oraz instruktorzy zajęć dodatkowych, terapeuci.
  • Bogate wyposażenie sal. Nasze sale jasne, przestronne a przede wszystkim są w pełni wyposażone w pomoce i materiał Montessori. Do wszystkich jego elementów dzieci mają swobodny, nieograniczony dostęp w ciągu dnia. W placówce wydzielone są sale terapeutyczne, gdzie prowadzone są terapie dla dzieci ze specjlanymi potrzebami. W tym samym budynku można również realizować terapie w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa”.
  • Bogata oferta zajęć dodatkowych. W ramach czesnego oferujemy codzienny angielski oraz szereg zajęć m.in. sensorycznych, sensoplatycznych, warsztatów kulinarnych, arteterapii, muzykoterapii oraz gimnastyki. W punkcie przedszkolnym przy ul. Mikołowskiej również zooterapię.

Dodatkowo, opcjonalnie w tym roku oferujemy zajęcia płatne:

*zajęcia teatralne *szachy *lego *religia *zajęcia taneczne.

Wszystko to realizujemy na miejscu, w godzinach pracy przedszkola. Rodzic i dziecko zyskują czas dla siebie popołudniami.

  • Lokalizacja Przedszkole „Bajtuś” znajduje się w bliskości centrum, jednocześnie jednak z dala od głównej ulicy. Rodzice przywożący i odwożący dzieci mają możliwość skorzystać z ogromnego parkingu bezpośrednio przy budynku. Dwa ogrodzone place zabaw, wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb bezpiecznej zabawy ale i odkrywania przyrody. – Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mogą przebywać, uczyć się oraz realizować niezbędne terapie u nas za darmo.

Idea i historia przedszkola.

Naszą przygodę z pedagogiką Marii Montessori rozpoczęliśmy od Klubu Malucha Montessori, który otworzyliśmy we wrześniu 2006 roku. Było to miejsce zabawy i nauki dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Rok później nasz Klub przekształcił się w Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś” z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22a. Przedszkole skierowało swoją ofertę edukacyjną do dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Jako przedszkole odnieśliśmy sukces, na który złożyły się radość uczęszczających do nas dzieci oraz zaufanie ich rodziców.

W związku z tym w październiku 2011 roku otworzyliśmy filię naszego przedszkola tj. Punkt Przedszkolny Montessori „Bajtuś”, który swoją siedzibę ma w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 52. Pięć lat później zdecydowaliśmy się otworzyć pierwszą placówkę poza Rybnikiem. Wybór padł na Żory. I tak oto od lipca 2016 roku działa Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś w Żorach, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 8. Z czasem w naszym Przedszkolu oraz Punktach Przedszkolnych uruchomione zostały Punkty Opieki Dziennej.

Program nauczania we wszystkich naszych placówkach opiera się na metodach pracy zgodnych z pedagogiką Marii Montessori. Realizujemy również program nauczania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”, który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W myśl zasady „Pomóż zrobić mi to samemu”, w codziennej pracy z dziećmi pragniemy zapewnić im wygodne warunki zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. Każda istota jest pewną indywidualnością, która posiada silną potrzebę rozwoju, dlatego na pierwszym planie stoi dziecko i jego wychowanie. Wychowawca jest u nas przewodnikiem i z szacunkiem obserwuje postępy i trudności dziecka.

Szczegółowa oferta naszego Przedszkola oraz Punktu Opieki dziennej znajduje się tutaj