Głównym założeniem naszych działań jest pomoc każdemu dziecku w jego wszechstronnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności, we współpracy z Rodzicami. Podstawą naszej pracy jest szacunek dla indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał.

Naszą misją było stworzenie miejsca, w którym dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i specjalistów, w oparciu o specjalnie przygotowane otoczenie, stworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju każdego dziecka. Dlatego w naszym przedszkolu:

  • słuchamy
  • jesteśmy świadomi siebie i wciąż się rozwijamy
  • cieszymy się z każdego postępu naszych wychowanków
  • żyjemy w zgodzie z naturą „Na Ziemi, gdzie są nasze korzenie, dzieci muszą nauczyć się czuć i żyć w harmonii z Ziemią” (Maria Montessori)
  • nie obsługujemy dzieci – pomagamy im dążyć do samodzielności „Nigdy nie pomagaj dziecku w zadaniu, co do którego czuje ono, że sobie z nim poradzi” (M. Montessori)
  • dajemy dzieciom (i sobie) czas
  • ufamy „nauczyciel musi zawsze otwierać drogę, nigdy odpychać z braku zaufania” (M. Montessori)

Dążymy do tego, aby stworzyć w naszym przedszkolu dzieciom warunki, w których zarówno te o większych, jak i te o mniejszych możliwościach, będą mogły w pełni rozwinąć swoje unikalne potencjały. Dzięki pracy z dziećmi metodą Marii Montessori dzieci mają szanse rozwijać się w swoim własnym tempie i zgodnie z własnym rytmem, według indywidualnych możliwości. Staramy się, aby dzieci osiągnęły samodzielność, niezależność od dorosłych, były odpowiedzialne, umiały wyrazić swoje zdanie, współpracowały z innymi, a nie rywalizowały.