Organ prowadzący
BAJTEX Zuzanna Wichrzycka

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś”

ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik

Punkt Przedszkolny Montessori „Bajtuś” o profilu terapeutycznym

ul. Mikołowska 52, 44-200 Rybnik

Punkt Przedszkolny Montessori „Bajtuś” o profilu terapeutycznym

ul. Ogrodowa 8, 44-240 Żory

Punkt Opieki Dziennej

ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik

Punkt Opieki Dziennej

ul. Mikołowska 52, 44-200 Rybnik

 

Czym różni się punkt terapeutyczny od Przedszkola Integracyjnego?

Przedszkole terapeutyczne skupia się na zapewnieniu jak najlepszej opieki i edukacji dla dzieci ze spektrum autyzmu. Grupy w takich placówkach są niewielkie, zazwyczaj nie przekraczające 10 osób, a nauczyciele są liczni (2-3 nauczycieli), co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkola terapeutyczne współpracują również z różnymi specjalistami, takimi jak psycholog, fizjoterapeuta, logopeda czy psychiatra, co pozwala na maksymalizację jakości kształcenia dzieci. Oprócz terapii, przedszkola te realizują również program edukacyjny Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zajęcia edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy.

Natomiast przedszkole integracyjne to placówka, która przyjmuje zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z niepełnosprawnościami, takimi jak niepełnosprawności ruchowe, intelektualne czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Przedszkola integracyjne muszą być w pełni dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zarówno pod względem infrastruktury, jak i dostępności specjalistów. W przedszkolach integracyjnych grupy są zazwyczaj większe, co może być stresujące dla dziecka ze spektrum autyzmu. Ponadto, w przedszkolach integracyjnych uczęszczają dzieci, które nie mają większych trudności w komunikacji społecznej i są na tyle samodzielne, aby poradzić sobie z podstawowymi czynnościami, takimi jak jedzenie, ubieranie się czy korzystanie z toalety.

Podsumowując, przedszkola terapeutyczne koncentrują się na specjalistycznej opiece i terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu, zapewniając niewielkie grupy i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Przedszkola integracyjne natomiast przyjmują zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowując swoją infrastrukturę i wspierając rozwój dzieci z różnymi potrzebami.