Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat godzinowego planu, który uwzględnia m.in. zajęcia grupowe i indywidualne, posiłki oraz zabiegi higieniczno-samoobsługowe. Zapraszamy do zapoznania się z planem dnia, prosząc jednocześnie o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU ORAZ PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH MONTESSORI BAJTUŚ W RYBNIKU I ŻORACH

 • Godz. 6:45 – 8:45 – spokojny początek dnia
  To czas, w którym do przedszkola szkodzą się wszystkie dzieci. Jest to także czas na swobodne rozmowy, przywitanie się ze wszystkimi kolegami, koleżankami i nauczycielami. To czas na spokojną aklimatyzację, możliwość porozmawiania, jak również położenia się lub posiedzenia. W tym czasie odbywają się także swobodne zabawy według zainteresowań i pomysłów dzieci, w tym zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne.
 • Godz. 8:15 – 8:45 – ćwiczenia poranne (dwa razy w tygodniu)
 • Godz. 8:45 – czynności higieniczno-samoobsługowe przed śniadaniem
 • Godz. 9:00 – śniadanie
 • Godz. 9:30 – spotkanie w kręgu
  Na specjalny znak dzieci z wychowawcami spotykają się w kręgu. Jest to okazja do przywitania się z całą grupą, prezentacji nowych pomocy lub cyklicznych zajęć tematycznych, np. o kosmosie, lesie, wulkanach, ciele człowieka, owocach. Dzieci mogą się swobodnie wypowiadać na dowolny lub zaproponowany przez wychowawcę temat. Podczas spotkań w kręgu dzieci uczą się nazywać swoje uczucia, ale także słuchać innych i czekać na swoją kolej. Może to być także moment na zastanowienie się i zaplanowanie pracy własnej, podzielenie się swoimi smutkami lub radościami.
 • Godz. 9:50 – 11:50 – praca własna
  bardzo ważny czas na indywidualną pracę z materiałem montessoriańskim. W tych godzinach dzieci są w stanie najdłużej skupić uwagę na celowych działaniach. Samodzielnie wybierają pomoce, w zależności od swoich zainteresowań i możliwości w danym dniu. Wychowawcy prezentują daną pomoc, jeśli dziecko sięga po nią po raz pierwszy, pomagają przy rozwiązywaniu trudniejszych zadań, pokazują kolejne stopnie trudności. Praca własna przebiega w atmosferze spokoju i skupienia. Zakończenie i podsumowanie pracy własnej.
 • Godz. 11:50 – zabiegi higieniczno-samoobsługowe przed obiadem
 • Godz. 12:00 – obiad
  Dzieci samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela nakładają sobie same obiad)
 • Godz. 12:30 – sprzątanie po sobie
  Odkładanie brudnych naczyń w wyznaczone miejsce, a następnie mycie zębów.
 • Godz. 13:00 – 14:30 – wyjście na podwórko, zabawy swobodne na placu zabaw
  Odpoczynek, relaks – każde dziecko ma swoją poduszkę i kocyk. Jest to czas na wyciszenie ciała i słuchanie: bajek, czytania książek, spokojnej muzyki. To tzw. „spokojny czas dla siebie” – dzieci, które tego potrzebują śpią, a pozostałe wybierają sobie zajęcie, często są to aktywności plastyczne, muzyczne lub dalsza praca z pomocami montessoriańskimi.
 • Godz. 14:30 – podwieczorek
 • Godz. 15:00 – 17:00 – zabawy swobodne, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci, zajęcia dodatkowe
 • Godz. 17:00 – Rozchodzenie się dzieci do domu