Plan Dnia

PLAN DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

6:45 – 8:45 Spokojny początek dnia – schodzenie się dzieci, swobodne rozmowy; jest to czas na przywitanie się z kolegami i nauczycielami, spokojną aklimatyzację, możliwość pogadania, położenia się, posiedzenia, w tym czasie odbywają się zabawy swobodne wg. zainteresowań i pomysłów dzieci, w tym zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne.
2 x w tygodniu ćwiczenia poranne (od 8:15 – 8:45)

8:45 Czynności higieniczno – samoobsługowe przed śniadaniem

9:00 Śniadanie

9:30 Spotkanie w kręgu – na specjalny znak dzieci z wychowawcami spotykają się w kręgu. To okazja do przywitania się z całą grupą, prezentacji nowej pomocy lub cyklicznych zajęć tematycznych, np. o kosmosie, lesie, wulkanach, ciele człowieka, owocach. Dzieci mogą się swobodnie wypowiadać na dowolny lub zaproponowany temat, uczą się nazywać swoje uczucia, ale także słuchać innych i czekać na swoją kolej. Może to być także moment na zastanowienie się i zaplanowanie pracy własnej, podzielenie się smutkami lub radościami.
9:50 – 11:50 Praca własna – bardzo ważny czas na indywidualną pracę z materiałem montessoriańskim. W tych godzinach dzieci są w stanie najdłużej skupić uwagę na celowych działaniach. Samodzielnie wybierają pomoce, w zależności od swoich zainteresowań i możliwości w danym dniu. Wychowawcy prezentują daną pomoc, jeśli dziecko sięga po nią po raz pierwszy, pomagają przy rozwiązywaniu trudniejszych zadań, pokazują kolejne stopnie trudności. Praca własna przebiega w atmosferze spokoju i skupienia.
Zakończenie i podsumowanie pracy własnej.

11:50 Zabiegi higieniczno – samoobsługowe przed obiadem.

12:00 Obiad (dzieci samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela nakładają sobie same obiad).

12:30 Sprzątanie po sobie (odkładanie brudnych naczyń w wyznaczone miejsce), mycie zębów.

13:00 – 14:30 Wyjście na podwórko, zabawy swobodne na placu zabaw. Odpoczynek, relaks – każde dziecko ma swoją poduszkę i kocyk. Jest to czas na wyciszenie ciała i słuchanie: bajek, czytania książek, spokojnej muzyki. To tzw. „spokojny czas dla siebie” – dzieci, które tego potrzebują śpią, a pozostałe wybierają sobie zajęcie, często są to aktywności plastyczne, muzyczne lub dalsza praca z pomocami montessoriańskimi.

14:30 Podwieczorek.

15:00 – 17:00 Zabawy swobodne, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci, zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.