WICHRZYCKA ZUZANNA Bajtex realizuje projekt Pt. Odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori w Przedszkolu Bajtuś Nr WND-RPSL.11.01.03-24-020G/18-004 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – W ramach projektu rozpoczęliśmy nabór do nowych grup.