Punkt Terapeutyczny Rybnik

Punkt Terapeutyczny Montessori Bajtuś

wsparcie i opieka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Przedszkole Bajtuś w Rybniku to niezwykłe miejsce, które przechodzi o krok dalej w zapewnianiu wsparcia i opieki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Punkt Terapeutyczny Montessori Bajtuś jest dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym, posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym.

W Puncie Terapeutycznym Montessori Bajtuś zatrudniamy doświadczonych specjalistów i terapeutów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach rozwojowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia, które umożliwi dzieciom osiągnięcie pełnego potencjału.

Wszystkie terapie odbywają się na miejscu w Przedszkolu Bajtuś, co pozwala na pełną integrację i wygodę dla dzieci oraz ich rodzin. Dzięki temu dzieci mają możliwość uczestniczenia w terapiach w znanej i przyjaznej atmosferze, co sprzyja efektywności terapeutycznej pracy.

Przedszkole Bajtuś współpracuje również z Niepubliczną Poradnią „Szansa” w Rybniku, co umożliwia skoordynowane podejście do terapii i pełniejsze zrozumienie potrzeb każdego dziecka. Dodatkowo, zapraszamy do realizacji zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci.

Punkt Terapeutyczny Montessori Bajtuś jest miejscem, gdzie każde dziecko jest akceptowane, wspierane i otrzymuje indywidualne podejście, uwzględniające jego unikalne potrzeby. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego i stymulującego środowiska, które pobudza rozwój i daje dzieciom możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału.

Jeśli szukasz przedszkola w Rybniku i Żorach, które oferuje wysoką jakość terapeutycznego wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, Punkt Terapeutyczny Montessori Bajtuś w Rybniku jest miejscem, które warto rozważyć.

Czym różni się punkt terapeutyczny od Przedszkola Integracyjnego?

Przedszkole terapeutyczne skupia się na zapewnieniu jak najlepszej opieki i edukacji dla dzieci ze spektrum autyzmu. Grupy w takich placówkach są niewielkie, zazwyczaj nie przekraczające 10 osób, a nauczyciele są liczni (2-3 nauczycieli), co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkola terapeutyczne współpracują również z różnymi specjalistami, takimi jak psycholog, fizjoterapeuta, logopeda czy psychiatra, co pozwala na maksymalizację jakości kształcenia dzieci. Oprócz terapii, przedszkola te realizują również program edukacyjny Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zajęcia edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy.

Natomiast przedszkole integracyjne to placówka, która przyjmuje zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z niepełnosprawnościami, takimi jak niepełnosprawności ruchowe, intelektualne czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Przedszkola integracyjne muszą być w pełni dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zarówno pod względem infrastruktury, jak i dostępności specjalistów. W przedszkolach integracyjnych grupy są zazwyczaj większe, co może być stresujące dla dziecka ze spektrum autyzmu. Ponadto, w przedszkolach integracyjnych uczęszczają dzieci, które nie mają większych trudności w komunikacji społecznej i są na tyle samodzielne, aby poradzić sobie z podstawowymi czynnościami, takimi jak jedzenie, ubieranie się czy korzystanie z toalety.

Podsumowując, przedszkola terapeutyczne koncentrują się na specjalistycznej opiece i terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu, zapewniając niewielkie grupy i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Przedszkola integracyjne natomiast przyjmują zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowując swoją infrastrukturę i wspierając rozwój dzieci z różnymi potrzebami.

Dla kogo jest odpowiedni Punkt Terapeutyczny?

Punkt terapeutyczny jest miejscem, które skierowane jest do konkretnego grona dzieci – dzieci ze spektrum autyzmu. Jest to przedszkole terapeutyczne, które różni się od przedszkoli integracyjnych w pewnych aspektach. Jedną z ważnych różnic jest fakt, że w przedszkolu terapeutycznym nie wymaga się od dziecka samodzielności w korzystaniu z toalety. Placówki tego rodzaju często organizują zajęcia z zachowania czystości, które pomagają dziecku nauczyć się sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.

Jednak, warto wiedzieć, że jedną z problematycznych kwestii związanych z przedszkolem terapeutycznym jest kwestia finansowania. Koszty zależą od lokalizacji i mogą być dość wysokie. Miesięczne opłaty mogą sięgać nawet 1500 złotych, co może stanowić utrudnienie dla wielu rodzin, które nie mają takich środków.

Warto również pamiętać, że posiadanie orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia może otworzyć drzwi do skorzystania z placówki terapeutycznej. Jeśli dziecko spełnia te kryteria, warto skonsultować się z przedszkolem lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Podsumowując, punkt terapeutyczny jest miejscem, które przede wszystkim dedykowane jest dzieciom ze spektrum autyzmu. Jest to przedszkole, które zapewnia wsparcie w kwestii samodzielności w korzystaniu z toalety. Jednak trzeba mieć na uwadze, że wysokie koszty mogą być utrudnieniem dla wielu rodzin. Dlatego warto dobrze zapoznać się z możliwościami finansowymi oraz sprawdzić, czy posiadanie orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia może umożliwić skorzystanie z tej placówki.