Prywatne Przedszkole Montessori „Bajtuś” – Przedszkole Rybnik

Prywatne anglojęzyczne przedszkole Montessori w Rybniku oferuje szeroką gamę zajęć dla dzieci, kierując swoją uwagę na potrzeby tych najmłodszych. Przedszkole Montessori ma na celu wspieranie twórczej i spontanicznej aktywności dzieci, co jest kluczowe dla ich rozwinięcia intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego. Prowadzimy również punkt terapeutyczny w Rybniku i Żorach. W myśl zasady „Pomóż zrobić mi to samemu”, w pracy z dziećmi pragniemy zapewnić im wygodne warunki zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. Każdy jest pewną indywidualnością, która posiada silną potrzebę rozwoju, dlatego na pierwszym planie jest dziecko i jego wychowanie.