Niepubliczne anglojęzyczne przedszkole Montessori „Bajtuś”
w Rybniku oferuje szeroką gamę zajęć dla dzieci, kierując swoją uwagę na potrzeby tych najmłodszych.

Przedszkole Montessori ma na celu wspieranie twórczej i spontanicznej aktywności dzieci, co jest kluczowe dla ich rozwinięcia intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego. 
W myśl zasady „Pomóż zrobić mi to samemu”, w pracy z dziećmi pragniemy zapewnić im wygodne warunki zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. Każdy jest pewną indywidualnością, która posiada silną potrzebę rozwoju, dlatego na pierwszym planie jest dziecko i jego wychowanie.

Przedszkole Bajtuś w Rybniku to niezwykłe miejsce, które przechodzi o krok dalej w zapewnianiu wsparcia i opieki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Naszym priorytetem jest zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia, które umożliwi dzieciom osiągnięcie pełnego potencjału.

Przedszkole Bajtuś współpracuje z Niepubliczną Poradnią „Szansa” w Rybniku, co umożliwia skoordynowane podejście do terapii i pełniejsze zrozumienie potrzeb każdego dziecka. Dodatkowo, zapraszamy do realizacji zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci.

Jeśli szukasz przedszkola w Rybniku, które oferuje wysoką jakość terapeutycznego wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś” w Rybniku jest miejscem, które warto rozważyć.

Prowadzimy również punkty przedszkolne o profilu terapeutycznym w Rybniku i Żorach.