Żory

NIEPUBLICZNY ANGLOJĘZYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MONTESSORI „Bajtuś”

mgr Monika Morgała
dyrektor Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Bajtuś” Montessori w Żorach

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi (Studia magisterskie, kierunek: Geografia)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Historii Oświaty i Wychowania
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie i Kierowanie Oświatą
 • Studia podyplomowe: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori z zakresu edukacji wieku dziecięcego w Łodzi

mgr Monika Krawieczek
nauczyciel mianowany, wicedyrektor Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego Montessori „Bajtuś” 

Wykształcenie:

 • wyższe pedagogiczne Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalizacja: „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”
 • Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi: Kurs „Pedagogika Marii Montessori z zakresu edukacji wieku dziecięcego”
 • Szkolenie: „Zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie: „Model pracy z dzieckiem/uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera”

GRUPA STARSZAKÓW:

Sylwia Wawrzyńska
wychowawca w grupie starszaków

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (studia magisterskie), kierunek: filologia polska, specjalność: pedagogika przedszkolna)
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach (studia podyplomowe, kierunek: pedagogika przedszkolna)
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie wydział zamiejscowy w Rybniku – oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
 • Helios Ośrodek Doskonalenia kadr pedagogiczno-menadżerskich w Rybniku – kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna
 • Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori z zakresu edukacji wieku dziecięcego w Łodzi
 • Politechnika Śląska – kurs dokształcający – diagnoza psychopedagogiczna dla nauczycieli

Dominika Kondraciuk
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia licencjackie, historia
 • kurs kwalifikacyjny: asystent nauczyciela przedszkolnego
 • kurs dokształcający: diagnoza psychopedagogiczna dla nauczycieli (Politechnika Śląska)
 • kurs kwalifikacyjny: terapeuta ręki

Joanna Klatka
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 • Liceum Medyczne – profil opiekunka dziecięca

GRUPA MALUCHÓW:

Martyna Mika
wychowawca w grupie maluchów

Wykształcenie:

 • Wykształcenie Wyższe Pedagogiczne, specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Katarzyna Kołek
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 • 2017 – nadal – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie (Pedagogika, specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)