O nas

Naszą przygodę z pedagogiką Marii Montessori rozpoczęliśmy od Klubu Malucha Montessori, który otworzyliśmy we wrześniu 2006 roku. Było to miejsce zabawy i nauki dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Rok później nasz Klub przekształcił się w Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori „Bajtuś” z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22a. Przedszkole skierowało swoją ofertę edukacyjną do dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Jako przedszkole odnieśliśmy sukces, na który złożyły się radość uczęszczających do nas dzieci oraz zaufanie ich rodziców.

W związku z tym w październiku 2011 roku otworzyliśmy filię naszego przedszkola tj. Punkt Przedszkolny Montessori „Bajtuś”, który swoją siedzibę ma w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 52. Pięć lat później zdecydowaliśmy się otworzyć pierwszą placówkę poza Rybnikiem. Wybór padł na Żory. I tak oto od lipca 2016 roku działa Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś w Żorach, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 8. Z czasem w naszym Przedszkolu oraz Punktach Przedszkolnych uruchomione zostały Punkty Opieki Dziennej.

Program nauczania we wszystkich naszych placówkach opiera się na metodach pracy zgodnych z pedagogiką Marii Montessori. Realizujemy również program nauczania przedszkolnego „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”, który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W myśl zasady „Pomóż zrobić mi to samemu”, w codziennej pracy z dziećmi pragniemy zapewnić im wygodne warunki zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. Każda istota jest pewną indywidualnością, która posiada silną potrzebę rozwoju, dlatego na pierwszym planie stoi dziecko i jego wychowanie. Wychowawca jest u nas przewodnikiem i z szacunkiem obserwuje postępy i trudności dziecka.

Szczegółowa oferta naszego Przedszkola oraz Punktu Opieki dziennej znajduje się tutaj