Kadra Rybnik

mgr Monika Morgała
dyrektor Punktu Przedszkolnego Montessori „BAJTUŚ” w Rybniku

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi (Studia magisterskie, kierunek: Geografia)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Historii Oświaty i Wychowania
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie i Kierowanie Oświatą
 • Studia podyplomowe: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori z zakresu edukacji wieku dziecięcego w Łodzi

Kadra Punktu Przedszkolnego Montessori „BAJTUŚ”:

mgr Monika Krawieczek
nauczyciel mianowany, wicedyrektor Punktu Przedszkolnego Montessori „Bajtuś” , wychowawca w grupie „Tygryski”.

Wykształcenie:

 • wyższe pedagogiczne Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalizacja: „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”
 • Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi: Kurs „Pedagogika Marii Montessori z zakresu edukacji wieku dziecięcego”
 • Szkolenie: „Zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie: „Model pracy z dzieckiem/uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera”

Izabela Przeliorz
pedagog specjalny grupa „Tygryski”

Wykształcenie:

 • Zespół Szkół Medycznych – Terapeuta zajęciowy
 • Studia Licencjackie – Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach – Pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Małgorzata Okońska
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 • Studia Licencjackie WSBiF w Katowicach – Rachunkowość
 • Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori z zakresu edukacji wieku dziecięcego w Łodzi
 • kurs kwalifikacyjny – opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • kurs kwalifikacyjny – asystent nauczyciela przedszkola
 • kurs kwalifikacyjny – terapeuta ręki
 • kurs dokształcający – Diagnoza psychopedagogiczna dla nauczycieli – Politechnika Śląska
 • szkolenie – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem.

mgr Ewa Kania
wychowawca grupy Sówki

Wykształcenie:

 • Studia Licencjackie – PWSZ w Nowym Sączu – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studia Magisterskie WSP im. Janusza Korczaka w Katowicach – Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna

Renata Kukawka
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 • Studia Licencjackie – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – Socjologia

mgr Bogusława Maruszczyk 
nauczyciel języka angielskiego i rytmiki

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, studia magisterskie, kierunek: filologia Specjalizacja: Nauczyciel języka angielskiego
 • Kurs propedeutyczny pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

Kadra Punktu Opieki Dziennej:

Bernadeta Groborz

Wykształcenie:

 • kurs kwalifikacyjny: asystent nauczyciela przedszkola
 • kurs kwalifikacyjny: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Anna Babuszka

Wykształcenie:

 • kurs kwalifikacyjny: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Agnieszka Gołecka:

Wykształcenie:

 • kurs kwalifikacyjny: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym