Nabór do Punktu Przedszkolnego w Żorach

Nabór do Punktu Przedszkolnego w Żorach

Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś o profilu terapeutycznym w Żorach ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 3 do 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszym punkcie przedszkolnym oprócz zajęć dydaktycznych zapewniany również zajęcia terapeutyczne m.in.: terapię Integracji Sensorycznej terapię ruchową zajęcia…

Rekrutacja do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Żorach

Rekrutacja do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Żorach

Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś 4 w Żorach o profilu terapeutycznym rozpoczyna rekrutację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach czesnego oferujemy: fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą oraz psychologiczną, stały udział w zajęciach z języka angielskiego, udział w zajęciach plastycznych, zajęcia rytmiczno-taneczne, elementy wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia logopedyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne. Zapewniamy warunki…