Rekrutacja do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Żorach

Rekrutacja do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Żorach

Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś 4 w Żorach o profilu terapeutycznym rozpoczyna rekrutację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach czesnego oferujemy: fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą oraz psychologiczną, stały udział w zajęciach z języka angielskiego, udział w zajęciach plastycznych, zajęcia rytmiczno-taneczne, elementy wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia logopedyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne. Zapewniamy warunki…